Moja korpa
Vaša korpa je prazna
02.02.2021.

Uputstvo za ugradnju

 • Klinastom remenju, nakon postavljanja, nije potrebno održavanje, osim povremene provere njihove zategnutosti.
 • Da bi ste osigurali nesmetan rad pogona i da biste produžili životni vek, preporučujemo:
 • Pre postavljanja klinastog remena, treba proveriti osno poravnanje remenica. Pravilno aksijalno poravnanje preduslov je dugog veka trajanja klinastog remena i odgovarajućih remenica. Klinasti remen, kada se pravilno podešava aksijalno poravnanje, treba da bude u kontaktu sa remenicama u četiri tačke i eventualno odstupanje ne bi trebalo da pređe 0,1 mm u opsegu od 10 mm.
 • Kada montirate klinasti remen, pazite da motor bude olabavljen na kliznoj osnovi, to omogućava pomeranje remenice u položaj neophodan za postupak montiranja i za pravilno zatezanje klinastog remena.
 • Sama operacija montiranja klinastog remena sastoji se od postavljanja klinastog remena u remenice u nenapetom stanju. Klinasti remen se ne sme montirati preko ivica remenica primenom neke sile (pomoću ručica) jer to može prouzrokovati mehaničke povrede klinastog kaiša zbog smanjenja veka trajanja.
 • Ispravno zatezanje klinastog remena je, prema uputstvima proizvođača opreme, neophodan uslov za rad bez problema. Vibrirajući ili previše olabavljeni klinasti remen može rezultirati proklizavanjem remenice, smanjenim performansama i životnim vekom.
 • Remenice i klinasto remenje treba održavati u čistom stanju i zaštititi od direktnog kontakta sa uljima, drugim mazivima, vodom itd.
 • Ulje i različita maziva pogoršavaju površinu klinastog remena i uzrokuju habanje i neupotrebljivost. Zamenite oštećene ili deformisane remenice jer bi mogle da oštete klinasti remen.
 • Rezervno klinasto remenje treba čuvati na suvom i dobro provetrenom mestu jer ih oštećuju vlaga i sunce.
 • Zabranjena je upotreba bilo kakvih sredstava za povećanje trenja između klinastog remena i remenice.
 • Konstrukcija pogona osigurava maksimalnu upotrebu svih montiranih klinastih remena. U slučaju namernog smanjenja broja klinastih remenova, preostali su preopterećeni i njihov radni vek se znatno smanjuje. Kada npr. od 10 klinastih remena u datom pogonu  smanjimo na 9 kom, radni vek ovih preostalih klinastih remena je smanjen za oko 30%.
 • Kada se ošteti ili pokida neki od klinastih remena, cela količina u setu mora biti u potpunosti zamenjena zbog činjenice da će se već korišćeni klinasti remeni razlikovati po dužini u poređenju sa novim.